Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός

Το Πάρκο του Γράμμου

Ο Γράμμος, τόπος μοναδικής φυσικής ομορφιάς, κατέχει ταυτόχρονα κεντρική θέση στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, κυρίως κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τεκμηρίων της ιστορικής μνήμης, αλλά και του σπάνιου περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης επιδιώκει:

  • να καταγράψει την ιστορία της περιοχής και τα ιστορικά κατάλοιπα που βρίσκονται σε αυτήν,
  • να ενθαρρύνει τη γνωριμία των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών, με τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό της περιοχής του Γράμμου,
  • να αποτελέσει βήμα για τη διενέργεια συναφούς επιστημονικής συζήτησης,
  • να διευκολύνει την πρόσβαση σε αρχειακό υλικό,
  • να προωθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε έναν τόπο όπου έλαβαν χώρα σημαντικά ιστορικά γεγονότα,
  • να αναδείξει το φυσικό πλούτο του Γράμμου και της ευρύτερης περιοχής.

Απώτερος στόχος του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης είναι να συμβάλει στην εθνική συμφιλίωση και στην ανάπτυξη του τόπου.