Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Χλωρίδα

Χλωρίδα

Χλωρίδα

Φυτά του Γράμμου
fyta_front.jpg

Photo Gallery

Η χλωρίδα του Γράμμου είναι ιδιαίτερα πλούσια και με αρκετά σπάνια ή και ενδημικά είδη. Αν και δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή των ανώτερων φυτικών ειδών, εκτιμάται ότι ο αριθμός τους είναι ιδιαίτερα υψηλός και κυμαίνεται από 1000 έως 1500 είδη.

Στη χλωρίδα περιλαμβάνονται πολλά κεντροευρωπαϊκά χλωριδικά στοιχεία καθώς και πολλά ενδημικά είδη της Βαλκανικής χερσονήσου.Από αποσπασματικές και περιορισμένες έρευνες στην περιοχή  έχουν καταγραφεί 18 ελληνικά ενδημικά είδη,...

Τοπία του Γράμμου
topia_front.jpg

Photo Gallery

Το όρος Γράμμος, τέταρτο σε ύψος ελληνικό όρος, αποτελεί ένα ορεινό συγκρότημα που βρίσκεται στα όρια Ηπείρου, Μακεδονίας και Αλβανίας. Θεωρείται ως η βόρεια απόληξη της οροσειράς της Πίνδου, με υψόμετρο που κυμαίνεται από περίπου 600 μ. ως 2520 μ. και χαρακτηρίζεται από πυκνά και εκτεταμένα δάση.

Στο ορεινό συγκρότημα του Γράμμου έχουν αναγνωριστεί 26 τύποι οικοτόπων και διαμορφώνονται οι παρακάτω ζώνες βλάστησης, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους φυσιογνωμικά,...

Oρχεοειδή του Γράμμου
Limodorum abortivum
Κινδυνεύοντα Φυτά
Cistus albanicus