Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Ιστορικό

Ιστορικό

Ιστορικό

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούμενο από τη Βουλή, δέχθηκε την πρόταση των δήμων Νεστορίου, Καστοριάς και Άργους Ορεστικού να αναλάβει την αποπεράτωση των κτηριακών εργασιών, την οργάνωση και τη λειτουργία του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης (ΠΕΣ).

Το Ίδρυμα της Βουλής λειτουργεί κυρίως ως εκπαιδευτικός βραχίονας της Βουλής. Επιτελεί έργο εκπαιδευτικό, διαμεσολαβητικό μεταξύ της Βουλής και της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, μεταξύ άλλων, το Ίδρυμα υποδέχεται και ξεναγεί καθημερινά τους περίπου 70.000 πολίτες που επισκέπτονται τη Βουλή ετησίως, διοργανώνει εκθέσεις, καθώς και συνέδρια με θέματα πολιτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα παράγει και σημαντικό εκδοτικό έργο. Το Ίδρυμα της Βουλής διοργανώνει επίσης τη «Βουλή των Εφήβων», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Η λειτουργία του ΠΕΣ αποτελεί προέκταση του εκπαιδευτικού αυτού έργου.

Ομάδα εργασίας από κατεξοχήν ειδικούς ερευνητές υψηλού κύρους, έχει αναλάβει να προσδιορίσει και να εξειδικεύσει τους στόχους, αλλά και να διαμορφώσει το οργανωτικό πρόγραμμα του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης.